Spoznajte jedinečné spojenie našich dlhoročných skúseností z manažmentu IT a znalosti vnútorných procesov, v kombinácii s výnimočným softvérovým nástrojom Safetica Endpoint Security!

Predstavujeme Vám komplexné riešenie zamerané na zvýšenie produktivity zamestnancov a elimináciu vnútorných hrozieb vo Vašej spoločnosti.

Najväčší dar je,
vedieť posúdiť hodnotu vecí.

La Rochefoucauld

Riešime tri kľúčové manažérske oblasti

Získavanie informácií

Je zamerané na

 • Získanie prehľadu o využití pracovného času zamestnancov
 • Odhalenie rizikového správania a jeho zdrojov
 • Zvýšenie motivácie zamestnancov
 • Optimalizáciu mzdových nákladov
 • Zabezpečenie záznamov udalostí ako dôkazného materiálu

Presadzovanie
firemných pravidiel

Je zamerané na

 • Cielený manažment používaných aplikácií a webov
 • Stanovenie a monitorovanie firemných pravidiel využitia prostriedkov
 • Zamedzenie prístupu k neproduktívnym aplikáciám a webom
 • Riadenie prístupu k tlačeniu dokumentov

Ochrana dát pred
únikom a zneužitím

Je zamerané na

 • Ochranu intelektuálneho vlastníctva spoločnosti proti vnútorným hrozbám
 • Ochranu firemných obchodných a finančných informácií
 • Ochranu citlivých dát pred únikom a zneužitím
 • Zníženie nákladov a strát spojených s so stratou či únikom citlivých údajov (osobných, zamestnaneckých, zákazníckych)